Heeft je baby/peuter moeilijkheden met in- en doorslapen, huilt je kindje veel, lijkt hij/zich zich vaak onrustig te gedragen, merk je overgevoeligheid voor prikkels? Maakt dit jullie als ouders bezorgd en wordt jullie draagkracht ernstig op de proef gesteld? Dan ben ik graag beschikbaar om mee na te denken wat jullie kindje mogelijks te vertellen heeft.

De komst van een baby is meestal een uitdaging. Elke baby heeft zijn verhaal te vertellen en soms is dit verhaal moeilijk te begrijpen. Een kindje dat veel ongemak toont, maakt ons erg bezorgd als ouders. Wanneer deze signalen te lang aanhouden en ouders en/of andere zorgverleners ze moeilijk kunnen interpreteren, worden we overspoeld met een gevoel van wanhoop, onzekerheid, machteloosheid. Het jonge kind ervaart hierdoor nog meer onrust waardoor de emotionele chaos nog groter wordt.

Graag ben ik voor deze gezinnen een anker, een rustpunt in de storm. Van op een afstand kijk ik mee wat jullie kindje mogelijks te vertellen heeft en hoe dit ook in het levensverhaal van ouders past. Bij voorkeur werk ik met beide ouders en het jonge zodat elk gezinslid gezien en gehoord kan worden. Het is jullie verhaal als gezin, een proces dat jullie samen aangaan. We zoeken samen naar verbinding. Wanneer een kind kan toekomen in een veilige haven, komt de veilige verbondenheid met zichzelf en de buitenwereld vanzelf.

We bekijken samen in een kennismakingsgesprek wat voor jullie als gezin het meest op de voorgrond staat en op welke manier we hierin samen op weg kunnen gaan.