Ik richt me binnen mijn praktijk op:


  • regulatiemoeilijkheden bij jonge kinderen
  • moeilijke pre-, peri-, en postnatale periode
  • moeilijkheden in relaties (ouder - kind - familie)
  • algemene opvoedingsondersteuning bij jonge kinderen
  • ondersteuning bij ouderschapsontwikkeling


Vanuit mijn systemische bril zal ik problemen/moeilijkheden in het hier en nu steeds bekijken vanuit de bredere context waarin we zijn opgegroeid en hoe deze ook betekenis heeft in de problemen die zich in het huidig moment aandienen.We zijn allemaal gekleurd door de context waarin we leven en het gezin waarin we zijn opgegroeid. Dit gegeven neem ik ook mee in de gesprekken om ook diepere lagen van betekenis te kunnen vinden.

 

Ook bij jonge kinderen is deze context en de wisselwerking met de opvoedingsfiguren cruciaal waardoor het een noodzaak is om met het hele gezinssysteem aan de slag te gaan.